Điều khoản sử dụng


Tuyên bố sản phẩm đăng ký gia hạn không tự động thành viên VIP


• Thanh toán: Người dùng xác nhận mua hàng và thanh toán và tài khoản cho tài khoản iTunes;


• Hết hạn thành viên: Sau khi hết hạn các khoảng thời gian khác nhau mà người dùng đã mua, thành viên VIP sẽ tự động trở thành không hợp lệ. Nếu bạn cần tiếp tục sử dụng dịch vụ vip, vui lòng mua lại;

• Nội dung dịch vụ có trong dịch vụ vip: dịch thuật trò chuyện mở, dịch thuật hội nghị, dịch thuật cuộc gọi thoại, chức năng dịch thuật điện thoại video;


Thỏa thuận dịch vụ:

1. Sau khi người dùng mua hàng và thanh toán thành công, "Điện thoại dịch thuật" sẽ cung cấp tất cả các nội dung dịch vụ (dịch thuật trò chuyện, dịch hội nghị, dịch cuộc gọi thoại, cuộc gọi video) có trong dịch vụ vip;

2, trong thời gian sử dụng dịch vụ vip, không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ vip nào, "Dịch điện thoại" sẽ ngay lập tức kiểm tra và giải quyết vấn đề.


3. Sau khi người dùng mua dịch vụ vip, nó chỉ có thể được sử dụng dưới tên tài khoản của chính anh ta. Nó không thể được chuyển cho người khác bằng bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào. Không được phép sử dụng các phương tiện kỹ thuật bất hợp pháp để đánh cắp thời hạn cấp phép của thành viên VIP.


Chính sách bảo mật


Ứng dụng tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của tất cả người dùng sử dụng dịch vụ. Để cung cấp cho bạn các dịch vụ chính xác và được cá nhân hóa hơn, ứng dụng này sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, ứng dụng này sẽ xử lý thông tin này với mức độ siêng năng và cẩn trọng cao. Trừ khi có quy định khác trong Chính sách bảo mật này, ứng dụng này sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp thông tin này cho bên thứ ba mà không có sự cho phép trước của bạn. Ứng dụng này sẽ cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Khi đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ ứng dụng này, bạn được coi là đã đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách bảo mật này. Chính sách bảo mật này là một phần không thể thiếu của Thỏa thuận dịch vụ ứng dụng này.

1. Phạm vi áp dụng

(a) số điện thoại di động cá nhân bạn cung cấp trong ứng dụng này khi bạn đăng nhập vào tài khoản ứng dụng này;

(b) lưu ngôn ngữ bạn chọn khi bạn sử dụng chức năng dịch;

(c) Khi bạn sử dụng chức năng dịch từ xa, hãy chọn số điện thoại di động của bên kia thông qua sổ địa chỉ.

(d) Khi bạn sử dụng cuộc gọi thoại hoặc video, bạn cần truy cập vào micrô và máy ảnh của điện thoại.